เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2012
ปรับปรุง 04/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 731,254
Page Views 921,259
สินค้าทั้งหมด 1
 

เตรียมตัวก่อนตาย

เตรียมตัวก่อนตาย

เตรียมตัว...  ก่อนตาย

 

พระธรรมเทศนา  งานบำเพ็ญกุศลศพ  ร.อ.นิรัติศัย  แย้มพันธุ์
ณ  ศาลา  ๑๑  วัดโสมนัสวิหาร  ๖  กันยายน  ๒๕๓๔

โดย...

พระครูวิวิธธรรมโกศล  (ชัยวัฒน์  ธมฺมวฑฺฒโน)

 

คำนำ

                เรื่องในเล่มนี้ ถือกำเนิดขึ้นจากการที่ข้าพเจ้าได้รับเกียรติจากทางราชการให้ไปบรรยาย  ณ  สถานที่ต่างๆ  แล้วได้นำมาถอดเป็นอักษร  พร้อมทั้งขัดเกลาสำนวนให้อ่านง่ายขึ้น  ตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานชีวิต  หรือไม่ก็จะพิมพ์เอง  เพื่อเป็นของฝากแจกตามประสาที่ชอบทำ  ครั้น  คุณถนอมศักดิ์ จงพิพัฒน์ยิ่ง  แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเซียงทราบเข้า  ก็ขอรับเป็นผู้จัดพิมพ์ออกเผยแพร่  เห็นว่ามีทางจะขยายระบายประโยชน์ได้กว้างขวางมั่นคงกว่าตัวเองทำ  จึงอนุญาตให้ด้วยความยินดี

                ตามความรู้สึกของข้าพเจ้าเห็นว่า  “โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง”  ดำเนินกิจการ  โดยมีวิญญาณของนักเผยแพร่อย่างสมบูรณ์  มุ่งส่งเสริมและจรรโลงพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง  ผลที่มุ่งหวังอันไม่น้อยไปกว่าวัตถุเงินทอง  ก็คือ  ช่วยให้เพื่อนมนุษย์มองเห็นวิถีการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

                ขอขอบคุณ  คุณถนอมศักดิ์ จงพิพัฒน์ยิ่ง  และ  โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง  ที่เห็นประโยชน์  และให้เกียรติเผยแพร่งานของข้าพเจ้า  โดยมิหวั่นว่า  “กำไรหรือไส้แห้ง !  แต่ก็มั่นใจว่า  ธรรมชาติคงมีเคล็ดลับที่จะให้ความคุ้มครองผู้มีใจบริสุทธิ์  ได้ยืนหยัดอยู่ในแนวทางอันประเสริฐ  เพื่ออำนวยความสวัสดีแก่โลกแก่สังคมมนุษย์ต่อไป

 

คณะ  ๘  วัดประยุรวงศาวาส                                                                                            พระครูวิวิธธรรมโกศล
โทร. ๔๗๒๑๑๖๖, ๔๖๕๙๘๔๔                                                                                      (ชัยวัฒน์  ธมฺมวฑฺฒโน)

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 [Next]
  Copyright 2005-2012 www.sati99.com All rights reserved.
view