เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2012
ปรับปรุง 04/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 731,240
Page Views 921,245
สินค้าทั้งหมด 1
 

แนะนำสถานที่
     เมื่อเข้ามาภายในศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณังเลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี จะพบอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณังเลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เพื่อติดต่อสอบถาม เมื่อเดินเข้ามาตามทางเดินภายในบริเวณจะมีกุฏิรับรองพระเถรานุเถระและพระวิปัสสนาจารย์ตั้งอยู่ด้านซ้าย จำนวน ๓ หลัง ส่วนทางขวามือมีห้องพักผู้ช่วยวิทยากร จำนวน ๔ หลัง ตลอดสองข้างทางมีสวนหย่อม ที่จัดอย่างร่มรื่น สวยงาม จนถึงทางเข้าจะพบจิตตปริโยทปนศาลาตั้งอยู่ทางขวามือ ซึ่งเป็นศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ มีขนาดกว้าง ๑,๙๔๐ ตารางเมตร เป็นอาคารสูงโปร่ง พื้นภายในปูด้วยไม้ปาเก้ มีความสวยงาม และสงบร่มเย็นเหมาะสำหรับปฏิบัติธรรม
     คำว่า “จิตตปริโยทปนศาลา” หมายความว่า สถานที่อันเป็นที่ชำระใจให้หมดจด ผ่องใส ฉะนั้นเมื่อท่านเข้ามาสู่ศาลาหลังนี้แล้ว ท่านจะรู้สึกถึงความสงบทั้งกายและใจ

     นอกจากนี้ สิ่งที่ท่านได้เห็นแล้วจะบังเกิดความรู้สึกปีติ ก็คือพระพุทธรูป ซึ่งเป็นพระประธานในจิตตปริโยทปนศาลาแห่งนี้ เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามและถูกต้องตามมหาปุริสลักษณะ มีพระนามว่า “พระภาวนาปารคู สัมมาสัมพุทธเจ้า” มีความหมายว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้บรรลุถึงที่สุดแห่งฝั่งของสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา ซึ่งได้ประกอบพิธีปก(ยก)กระดูกสันหลัง ในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

     พระภาวนาปารคูสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๕๐ เมตร องค์พระเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดทองคำเปลว ส่วนจีวรนั้นประดับด้วยพลอยจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด

     สิ่งที่พิเศษสำหรับพระประธานองค์นี้คือ จะมีพระหทัยบรรจุไว้ภายในด้วย โดยจะทำพิธีบรรจุในวันมาฆบูชาที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

    สำหรับพระหทัยนั้นสร้างขึ้นจากทองคำ ประดับเพชร พลอย และทองคำขาว มีจารึกโอวาทปาฏิโมกข์ ๓ ข้อ ซึ่งถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ....
    ๑. สพฺพปาปสฺสอกรณํ     การไม่ทำบาปทั้งปวง
    ๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา         การทำกุศลให้ถึงพร้อม
    ๓. สจิตฺตปริโยทปนํ          การทำจิตใจให้ผ่องใส

    องค์พระได้รับการออกแบบ และสร้างโดยพระครูวินัยสารโสภิต วันสันศรี อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท่านได้รวบรวมมวลสารที่สำคัญ อาทิ น้ำที่ใช้ล้วนเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่สำคัญและจากวัดต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดินจอมปลวก ๑๐๘ แห่ง ใบโพธิ์ ๑๐๘ แห่ง แห่งละ ๙ ใบ ฯลฯ ซึ่งต้องใช้เวลาและวิริยะในการรวบรวมอย่างยิ่ง

    นอกจากมีพระหทัยแล้ว ความพิเศษของการสร้างองค์พระภาวนาปารคูสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกับพระธาตุของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นจำนวนมาก และทรงมีพระปิฏฐิฏฐิกะ (กระดูกสันหลัง) ที่สร้างขึ้นจากแก่นไม้ขนุนทองที่นำมาจากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค จังหวัดภูเก็ต และได้รับการจารึกอักขระ ลงพุทธคุณโดยหลวงปู่สุภา กนฺตสีโล วัดสีลสุภาราม เกจิชื่อดังของจังหวัดภูเก็ต นับเป็นพระพุทธรูปที่สูงด้วยคุณค่า ควรแก่สักการะองค์หนึ่ง

    ด้านขวาและซ้ายของพระพุทธรูป มีพระอัครสาวก ๒ องค์ คือ พระสารีบุตร บริจาคถวายโดย อาจารย์นิศา เชนะกุล และคณะศิษย์ และพระโมคคัลลานะ บริจาคถวายโดย คุณหญิงมัทนีโปษะกฤษณะ และคณะศิษย์

    เมื่อเดินลงมาจากจิตตปริโยทปนศาลา จะเห็นศาลาสอบอารมณ์ ซึ่งตั้งอยู่ทั้ง ๔ มุม เพื่อใช้เป็นที่สอบอารมณ์โยคีผู้ปฏิบัติธรรม  บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปปางลีลานั้นมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งนำมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยพระมหาพัน สุภาจาโร แพ่งวัดไทยพุทธคยา นำมาปลูกไว้เพื่อเป็นตัวแทนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

    จิตตปริโยทปนศาลา ถูกแวดล้อมด้วยระเบียงคตและคลอง เมื่อข้ามสะพานทิศใต้จะพบกุฏิปฏิบัติธรรม (เฉพาะผู้เข้าปฏิบัติ) ขนาด ๔× ๖ เมตร จำนวน ๓๖ หลัง ภายในกุฏิมีตู้เย็น เตียงพร้อมชุดเครื่องนอน พัดลม และมีห้องน้ำในตัว ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งบริจาคสร้างถวายโดยคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อพระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ

    ท่านที่สนใจจะเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณังเลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี ติดต่อได้ที่

          ติดต่อเรา
               สำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณังเลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
               ๙๑ หมู่ ๔ ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
               โทรศัพท์ (๐๕๓) ๘๘๗๒๑๐, (๐๕๓) ๐๔๒๗๐๕-๖ โทรสาร (๐๕๓) ๐๔๒๗๐๕


Page : [Back] 1  2 
  Copyright 2005-2012 www.sati99.com All rights reserved.
view